Bestyrelsen har konstitueret sig følgende:Henrik Lykke - Formand - ksk@formand@gmail.com

- ansvar for SKV, sikkerhed, og foreningsledelse.


Thomas Burri Thomsen - Næstformand - ksk.naestformand@gmail.com

- ansvar for kontakt til skole samarbejdet.


Martin Søgaard Knudsen - kasserer - ksk.kasse@gmail.com

- ansvar for økonomi og drift.


Anne Christine Dvinge Pedersen  - Bestyrelsesmedlem

- ansvar for indretning.


Birgitte Lykke - Bestyrelsesmedlem

- ansvar for kiosk, og indretning.