Sikkerhedsbestemmelserne skal til enhver tid følges, herunder kravet om at der til alle skydninger altid skal være én som har det sikkerhedsmæssige ansvar for skydningen: skydelederen.


-Skydelederen kan genkendes via GULT NAVNSKILT

- Banekommandøren kan genkendes via GULT NAVNESKILT


Træner og hjælpetræner kan genkendes via BLÅ NAVNESKILTESkydelederen skal være udpeget af bestyrelsen, erfaren skytte og have bestået den online skydelederprøve. Kravet om skydeleder gælder også, når der skydes alene. Skytten kan være sin egen banekommandør og skydeleder.


Du kan downloade Sikkerhedshæftet via link, eller få et fysik hæftet i Skyttekredsen

Download sikkerhedsbestemmelserne her